Monthly Archive: December 2019

กิจกรรม เปิดบ้านเตรียมน้อมฯ โคราชปีที่ 11

กฎกติกา การแข่งขัน กำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยะภาพ มต้น กำหนดหลักเกณฑ์ประกวดโครงงานวิทย์(การทดลอ กำหนดหลักเกณฑ์ประกวดโครงงานวิทย์ กิจกรรมTNS OPEN HOUSE 2020 เกณฑ์การแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาการสังคมศึกษ เกณฑ์การแข่งขันจัดสวนถาด เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย เกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ เกณฑ์กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงงานคณิตศาสตร์