Daily Archive: 02/02/2020

นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการรักให้เป็นรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ เทศบาลเมืองใหม่โคกกรวด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ครูเมทิกา  รักไท้ นำนักเรียน จำนวน 15 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการรักให้เป็นรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด  จังหวัดนครราชสีมา  

นักเรียนได้รับคัดเลือกให้นำเสนอการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) ได้จัดการอบรม “การจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) โดยมีนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จำนวน 3 คน เข้าร่วมและได้รับคะแนนโหวดมากที่สุด ในการนำเสนอเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่น่าสนใจ ผ่านแนวคิด “Teen Nature Hipster Chic Chic” ซึ่งประกอบด้วย 1) นางสาวกัญญาพัชร์  ทรวงโพธิ์  2) นายปุญญาพัฒน์  อินตางาม …
อ่านต่อ

นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปันน้ำใจ” เขาใหญ่พิทยาคม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้ส่งคณะครูและนักเรียน จำนวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปันน้ำใจ” รร.เขาใหญ่พิทยาคม ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม  โดยมีนักเรียนและคณะครูได้รับรางวัล ดังนี้  ครูภัทรพร  ลิ่มฮกซี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Overall (หญิง) ระยะ 10.5 กิโลเมตร นายธนภัทร  หาญประโคน นักเรียนชั้น ม.5/3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นนักเรียน ระยะ 5.5 กิโลเมตร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า…
อ่านต่อ

นศท.หญิง ปี2 ร่วมกิจกรรมกระโดดหอสูง ณ สวนสาธารณะบุ่งตาหลัว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้นำนักศึกษาวิชาทหารหญิง ปี2 เข้าร่วมกิจกรรมกระโดดหอสูง ตามกิจกรรมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563  ณ สวนสาธารณะบุ่งตาหลัว จังหวัดนครราชสีมา