นศท.หญิง ปี2 ร่วมกิจกรรมกระโดดหอสูง ณ สวนสาธารณะบุ่งตาหลัว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้นำนักศึกษาวิชาทหารหญิง ปี2 เข้าร่วมกิจกรรมกระโดดหอสูง ตามกิจกรรมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563  ณ สวนสาธารณะบุ่งตาหลัว จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *