นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการรักให้เป็นรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ เทศบาลเมืองใหม่โคกกรวด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ครูเมทิกา  รักไท้ นำนักเรียน จำนวน 15 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการรักให้เป็นรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด  จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *