นักเรียนได้รับคัดเลือกให้นำเสนอการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) ได้จัดการอบรม “การจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) โดยมีนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จำนวน 3 คน เข้าร่วมและได้รับคะแนนโหวดมากที่สุด ในการนำเสนอเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่น่าสนใจ ผ่านแนวคิด “Teen Nature Hipster Chic Chic” ซึ่งประกอบด้วย 1) นางสาวกัญญาพัชร์  ทรวงโพธิ์  2) นายปุญญาพัฒน์  อินตางาม  และ 3)  นายกวีวิศณ์  ภาณุพินทุ 

          ในการนี้ นักเรียนท้ัง 3 คน ได้มีโอกาสเข้าร่วมถ่ายทำวีดิโอและร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การนำเสนอองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น” ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่คนในท้องถิ่นอย่างแนะนำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัส  จึงเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนของเราได้ร่วมเป็นวิทยากรและถ่ายทอดเนื้อหาดังกล่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *