เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในงานปริวาสกรรม ณ วัดหนองหว้า

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายทนงค์ เขียวเเก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ครูอภิชาติ โวหารลึก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยครูชินวัตร จอดสันเทียะ และครูชไมพร แสงทอง เป็นตัวแทนโรงเรียนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายจตุปัตจัย เครื่องไทยธรรมและน้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์และนักบวชชีพราหมณ์ที่อยู่ปริวาสกรรม ณ วัดหนองหว้า ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *