แสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ได้เข้ารับการประเมินความสามารถของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2563

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *