กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นร.ม.4

เมื่อวันที่ 8-10 ก.พ.2563 รร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้จัดทำโครงดารเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.4 โดยมอบหมายให้ ผอ. , รอง ผอ. และครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบ SBMLD ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนจะมีที่อยู่ตามต่างอำเภอและต่างจังหวัด จึงต้องแบ่งกันออกเยี่ยมบ้าน การใช้ระบบ SBMLD ทำให้เกิดความสะดวกในการบันทึกและการรายงานข้อมูล

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *