ข่าวการประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ แ…
อ่านต่อ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการสัมภาษณ์นักเรียนเช้าศึกษาต่อชั้น…
อ่านต่อ