ข่าวการประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ม.4 แผนวิทย์ – คณิต (หน้า 1 – 4) แผนวิทย์ – คณิต_(หน้า 5 -10) แผนภาษาต่างประเทศ  

ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ม.4

แบบคำร้องขอใช้สิทธิ์ประเภทนักเรียนในเขตตำบลโคกกรวด แบบคำร้องขอใช้สิทธิ์ประเภทนักเรียนบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบจ.นครราชสีมา กำหนดการสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4  การจัดห้องสอบสัมภาษณ์ แผนวิทย์-คณิต การจัดห้องสอบสัมภาษณ์ แผนภาษาต่างประเทศ     

แสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ได้เข้ารับการประเมินความสามารถของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2563