โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 347 หมู่ที่ 12 หมู่บ้านหนองรังกา ถนนโคกเพชร – หนองปลิง
ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30280 โทรศัพท์ : 044-305-167
เว็บไซต์โรงเรียน : www.tns.ac.th เฟสบุ๊ค : เตรียมน้อมฯโคราช 
© Copyright 2020 -2021 TNS System Education All Rights Reserved.