ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Gallery TNS

 • Gallrery
 • ผู้บริหารสถานศึกษา
 • คณะครูและบุคคลากร
 • นักเรียน
 • เอกสารสำหรับครู
 • เอกสารสำหรับนักเรียน
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 • สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • Facebook เตรียมน้อมฯ โคราช
 • ฝ่ายบริหารวิชาการ
 • ฝ่ายกิจการนักเรียน
 • PSIS
 • TNS-OLS
 • SBMLD
 • E-File
 • E-GP
 • LEC
 • Google Workspaces
 • Office 365

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ที่อยู่: เลขที่ 347 ม.12, ถ.โคกกรวด – หนองปลิง, ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา