โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 347 หมู่ที่ 12 หมู่บ้านหนองรังกา ถนนโคกเพชร – หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30280
เว็บไซต์โรงเรียน : www.tns.ac.th อีเมล์ : tns347m12@gmail.com เฟสบุ๊ค : เตรียมน้อมฯโคราช 
© Copyright 2020 -2021 TNS System Education All Rights Reserved.