Skip to main content

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภณัฐ อริยานุวัฒน์ และ นางสาวอริสา เที่ยงธรรม นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (IESO) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563