สามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด้านล่างของโปสเตอร์เพื่อติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (E-Sport) คณิตศาสตร์ ดนตรี ภาษาอังกฤษ และการแนะแนวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ของโรงเรียนได้ที่นี่ เตรียมน้อมฯ โคราช