ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน ครูชาวต่างประเทศ และพนักงานหอพัก