โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
ที่อยู่  :  เลขที่ 347 หมู่ 12 ถนนโคกกรวด – หนองปลิง 
ตำบลโคกกรวด  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30280
 เว็บไซต์  :  www.tns.ac.th    
อีเมล์  :  tns347m12@gmail.com    
หมายเลขโทรศัพท์  : 044-305167 , 062-1987474
เฟสบุ๊คหน่วยงาน : เตรียมน้อมฯ โคราช

แผนที่การเดินทาง :